Forum Gladiatorius (15)
Banka (3)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (10)
Knihovna (6)
Lázně (11)
Negotium X (5)
Skladiště (4)
Síň mistra války (17)
Templum (15)
Vila Medici (15)
Toto je hlavní sídlo gildy TheHorde. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.